header banner
Default

Crypto kan de meeste huizen in Spanje kopen


Table of Contents

  Cryptocurrency is een van de meest prominente technologieën van de 21e eeuw. Miljoenen mensen over de hele wereld bezitten cryptocurrency’s zoals Bitcoin of Ethereum en ze worden steeds vaker gebruikt in de financiële wereld en de vastgoedsector. Maar kun je een huis kopen met cryptocurrency in Spanje?

  Volgens een onderzoek van Forex Suggest , dat analyseert hoe ver cryptocurrency’s in de vastgoedmarkt zijn doorgedrongen, is Spanje het land met de meeste woningen die met cryptocurrency kunnen worden gekocht, met in totaal 289 woningen. Spanje wordt gevolgd door Thailand met 227 en Portugal met 130 woningen. België staat niet op deze lijst, maar in Nederland zijn er 14 huizen te koop met cryptocurrency.

  In het Spaanse geval valt op dat de meeste van deze woningen zich bevinden in toeristische gebieden van Spanje. Villa’s in de steden Alicante en Marbella en omgeving zijn gemakkelijk te verkrijgen voor kopers van cryptocurrency, net als appartementen in Barcelona.

  Als we kijken naar de waarde van de huizen die met cryptocurrency gekocht kunnen worden, dan staat Spanje niet meer bovenaan de lijst. Die plaats is voor Canada met 248,3 Bitcoins (BTC), gevolgd door de Verenigde Staten met 112,07 BTC, Verenigde Arabische Emiraten met 95,87 BTC, Thailand met 95,62 BTC, Kroatië met 94,21 BTC en dan Spanje met 75,33 BTC wat omgerekend 1.712.500 dollar is of 1.579.267 euro.

  Nederland staat op de derde plaats wat betreft de goedkoopste waarde voor woningen met 26,61 BTC, wat gelijk staat aan 603.100 dollar of 556.178 euro. Ook in Spanje’s buurland is het kopen van een woning met cryptocurrency goedkoper met 34,50 BTC, wat gelijk staat aan 783.300 dollar of 722.359 euro.

  Sources


  Article information

  Author: Edwin Brady

  Last Updated: 1698126962

  Views: 730

  Rating: 4.7 / 5 (96 voted)

  Reviews: 86% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Edwin Brady

  Birthday: 1976-10-11

  Address: 0339 Finley Port, South Biancachester, RI 73483

  Phone: +4668596049895363

  Job: Insurance Agent

  Hobby: Camping, Role-Playing Games, Drone Flying, Robotics, Coffee Roasting, Mountain Climbing, Calligraphy

  Introduction: My name is Edwin Brady, I am a accessible, spirited, variegated, unyielding, sincere, important, treasured person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.