header banner
Default

Kontakt Nordnets administrerende direktør Tine Vestergren Uldal | Nordnet


I juni bød vi velkommen til vores nye landechef Tine Vestergren Uldal. Nu har hun siddet i rollen i en måned, og vi synes, det er på tide, I også møder hende.

I juni bød vi velkommen til vores nye landechef Tine Vestergren Uldal. Tine har nu været i rollen i en måned, og vi synes, det er på tide, I også møder hende.

Tine skiftede til Nordnet efter at have været i Nordea de sidste 17 år. Her har hun blandt andet arbejdet med strategi, compliance, governance, digital udvikling og direkte kundekontakt – alt sammen indenfor investering og opsparing. Skiftet til Nordnet har derfor været helt naturligt.

”Nordnet har været en kæmpe succes og er anset for at være en stor konkurrent i det danske marked. Så det var bestemt noget, der vakte min opmærksomhed. Og så synes jeg, at Nordnets målsætning om at demokratisere investeringer er enorm værdifuld,” siger Tine.

Nu er der som sagt gået lidt over en måned, siden hun første gang mødte ind på kontoret i København, og det står helt tydeligt, hvad der er årsagen til Nordnets succes.

”En af Nordnets helt store styrker er, at vi har en god, digital platform. Vi har konkurrencedygtige priser. Vi er transparente overfor vores kunder – og vigtigst af alt gør vi det enkelt at være kunde hos Nordnet,” siger hun og fortsætter.

”Og så er Nordnet kommet ind og har udfordret et marked, der havde brug for at blive udfordret i forhold til at have investorernes interesse for øje endnu mere end tidligere”.

Hvordan skal Nordnet fortsætte udviklingen med dig ved roret?

”Jeg skal først og fremmest fortsætte med at lede en organisation, der har fokus på, at kunderne skal have en god oplevelse, lige meget hvor de er i kontakt med os. Jeg kan se i feedbacken fra vores kunder, at de er meget tilfredse og det skal vi sikre, at de bliver ved med at være”.

Tines bedste sparetip
Læg et budget!
Sørg for, at du finder ud af, hvor meget du har til rådighed hver måned. Få lagt de penge til side. Det kan være med en Månedsopsparing, så du ikke behøver tænke over at sætte pengene ind hver måned. Så får du sparret de penge op, du kan. Og så er det vigtigt at lave en løbende vurdering af sit budget. Minimum en gang om året er det en god idé at finde ud af, om man kan og vil sætte mere eller mindre til side fremover.

”Men jeg oplever stadig et konstant ønske blandt mine kollegaer om at gøre Nordnet endnu bedre – hvad end det er gennem en bedre digital oplevelse, eller om det er at møde kunderne i øjenhøjde, når de ringer ind med spørgsmål,” lyder det.

Hvad er den største mulighed for Nordnet lige nu?

”Jeg ser fortsat et stort potentiale i Nordnet One, som vi har lanceret for ét år siden. Det har allerede vist sig at være et meget attraktivt og prismæssigt konkurrencedygtigt tilbud til mange af vores kunder. Desuden ser jeg lanceringen af Livrente, som vi også arbejder på, som en stor mulighed for at fuldende vores produkttilbud med ønsket om at være en one-stop-shop for investering og opsparing”.

Vil kæmpe for bedre forhold for investorerne

VIDEO: Sådan investerer man for lånte penge på Nordnet | Ny fond med 125% gearing
Økonomichefen

Rollen som landechef byder dog også på andre dagsordener end at udvikle Nordnets egne produkter. Og her står aktiesparekontoen højt på listen.

”Jeg synes, at aktiesparekontoen er et rigtigt godt produkt. Men jeg synes absolut, at indbetalingsgrænserne er for lave. Vi ser langt bedre vilkår i andre lande. Så jeg ser meget gerne, at grænserne i fremtiden bliver forhøjet. Jeg ser også gerne, at kontoen bliver udvidet, så det ikke kun gælder aktier – men investeringer generelt. For jeg mener, det bør være i alles interesse, at danskerne sparer op og investerer i det omfang, det giver mening,” siger Tine Vestergren Uldal.

Et andet punkt, der ligger hende nært på sinde, er kommunikationen fra selskaberne til de private investorer. I dag har Nordnet 400.000 aktive kunder. De private investorer får altså en større og større betydning – også for selskaberne.

”Jeg håber, at vores størrelse kan være medvirkende til et skifte i den kommunikation, selskaberne går ud med. Kommunikationen har, historisk set, været målrettet institutionelle investorer – og det betyder også, at den tit er meget kompleks for de private investorer. Derfor vil vi også forsøge at få selskaberne til at gøre deres kommunikation mere forståelig, så det igen bliver lettere at være investor i Danmark,” lyder det.

Kvinderne halter efter – men haler ind

VIDEO: Månedsopsparing Nordnet
seniorinvestoren

En anden vigtig dagsorden er de kvindelige investorer.

”Vi ser desværre stadig, at kvinderne halter bagefter, når det kommer til investering og opsparing. Og det vil jeg kæmpe for udligner sig. Derfor er jeg også stolt over, at Nordnet har en målsætning om, at vi skal have lige mange mandlige og kvindelige kunder”.

Er det realistisk?

”Det mener jeg helt sikkert, det er. Når jeg siger, at investering er relevant for alle, så er det lige relevant for kvinder og mænd. Og det ærgrer mig, at kvinder er mere tilbageholdende end mænd, når vi ser på investeringsmarkedet generelt. Men jeg er også glad for, at vores tal ser bedre ud, end det gør i markedet generelt,” siger Tine Vestergren Uldal.

Hvad skal Nordnet så gøre for at udligne forskellene?

”Jeg synes allerede, vi arbejder os i den rigtige retning. I maj var 41% af vores nye kunder kvinder – og det er det højeste antal til dato. Vi laver indhold, der specifikt er målrettet kvinder – og så arbejder vi på en række initiativer, der skal gøre det endnu mere attraktivt at komme i gang med at investere som kvinde. Det glæder jeg mig til at fortælle endnu mere om!”

Sources


Article information

Author: Julia Rivera

Last Updated: 1698246242

Views: 1355

Rating: 3.9 / 5 (88 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Julia Rivera

Birthday: 1933-12-03

Address: 15634 Hubbard Ridge, West Brandi, CA 47059

Phone: +3884832507707160

Job: Paramedic

Hobby: Puzzle Solving, Magic Tricks, Metalworking, Fencing, Kite Flying, Animation, Knitting

Introduction: My name is Julia Rivera, I am a capable, forthright, striking, receptive, accomplished, artistic, dear person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.