header banner
Default

Jenny Huse (22) sier: "Jeg er veldig gjerrig i alle situasjoner (+)


Table of Contents

  Jenny Huse (22): – Jeg er ekstremt gjerrig – i alle situasjoner

  Foto Petter Berntsen

  Tiktok-profil Jenny Min Huse Dalen har null skam når det gjelder å bli spandert på.

  Fakta: Mine penger

  I denne spalten går DN kjente menneskers økonomi etter i sømmene.

  Hvor mye penger har du på kontoen akkurat nå?
  – Sist jeg sjekket var det 271 kroner. Jeg har aldri mer enn 1000 kroner på brukskontoen, resten overføres automatisk til bedriftskontoen min.

  Sources


  Article information

  Author: Jessica Reeves

  Last Updated: 1698110162

  Views: 606

  Rating: 3.9 / 5 (66 voted)

  Reviews: 94% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Jessica Reeves

  Birthday: 1960-07-17

  Address: 443 Martinez Streets, Lake Jennifer, AR 89669

  Phone: +4253578635076864

  Job: Teacher

  Hobby: Stargazing, Arduino, Amateur Radio, Kite Flying, Yoga, DIY Electronics, Tea Brewing

  Introduction: My name is Jessica Reeves, I am a tenacious, Precious, proficient, audacious, forthright, skilled, resolved person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.