header banner
Default

Periodieke bitcoin-investering: DCA-strategie ondersoek


Investeren in bitcoin (BTC) kan op veel verschillende manieren. Iedere crypto-belegger hanteert een eigen strategie wat dat betreft om op een comfortabele manier een portfolio op te bouwen. Dollar Cost Averaging (DCA) is een van de meest gebruikte investeringsmethoden, maar vandaag bekijken we of dit op basis van het afgelopen jaar ook daadwerkelijk en slimme keuze was. Bovendien bekijken we hoe de strategie zou hebben uitgepakt bij verschillende altcoins.

🎁 Cadeautje: Nederlands bedrijf geeft iedereen deze maand 2 maanden gratis mining Advertentie Rollman Mining

DCA is een populaire beleggingsstrategie waarbij je je aankopen spreid over een langere periode door met gelijke tussenpozen een vast bedrag in te leggen. Ongeacht de koers koop je periodiek een activa naar keuze bij. Op deze manier betaal je uiteindelijk de gemiddelde koersprijs over je investeringsperiode en verminder je de impact van de volatiliteit. Je bouwt geleidelijk een vermogen op zonder je zorgen te hoeven maken over de dagelijkse prijsschommelingen.

De welbekende analist Benjamin Cowen deelt in een nieuwe video op YouTube zijn eigen DCA tool waarmee je de DCA-strategie kunt simuleren om de resultaten te analyseren.

Als eerste bekijkt hij de resultaten van de strategie voor bitcoin. In zijn voorbeeld rekent hij met een wekelijkse inleg van 100 dollar sinds de start van het jaar. Bij elkaar opgeteld zou je momenteel 3.800 dollar hebben geïnvesteerd en een totaal van 0,148 BTC hebben geaccumuleerd. De waarde van deze bitcoin stapel staat tegen de huidige bitcoin koers gelijk aan 3.960 dollar.

Dit betekent dat de beleggingsstrategie je 160 dollar op zou hebben geleverd. Dit betreft een rendement van 4,21 procent.

Cowen vertelt zijn 787.000 abonnees bovendien dat in het jaar vóór de BTC halving zowel de bulls als de bears onderuit gaan. In andere woorden: in het verleden beleefde bitcoin in zijn pre-halving jaar een stijgende periode van meerdere maanden evenals een dalende periode van meerdere maanden. Hij denkt dat dat opnieuw kan gebeuren en we de komende maanden dus nog een mindere tijd tegemoet gaan.

Advertisement

Altcoinmarkt: cardano flink in het rood

VIDEO: How to Dollar Cost Average Crypto (Crypto DCA Strategy)
MoneyZG

Cowen herhaalt bovendien zijn bevinding dat bitcoin vaak de betere keuze is in de pre-halving jaren. De meeste altcoins presteren onderaan de streep namelijk slechter dan de koning der cryptocurrencies volgens Cowen.

Hij illustreert dit door verschillende altcoins toe te voegen aan zijn DCA tool. Met een wekelijkse inleg van 100 dollar in ethereum (ETH) zou je momenteel bijvoorbeeld op een verlies staan van 5,60 procent.

Andere munten zoals solana (SOL), build ‘n build (BNB) en cardano (ADA) zouden met dezelfde periodieke inleg zelfs een verlies opleveren van respectievelijk 7,8, 20,7 en 23,8 procent.

Sources


Article information

Author: Tanner Johnson

Last Updated: 1698379922

Views: 924

Rating: 3.9 / 5 (73 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tanner Johnson

Birthday: 1969-10-30

Address: 795 Timothy Keys, Nealview, AL 65371

Phone: +4017220688249099

Job: Article Writer

Hobby: Calligraphy, Tennis, Cocktail Mixing, Beer Brewing, Coffee Roasting, Telescope Building, Arduino

Introduction: My name is Tanner Johnson, I am a intrepid, Gifted, talented, radiant, persistent, unreserved, unguarded person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.